Vandringsled på Tynningö - vi brukar här gå rakt fram uppför backen, över en nerfallen tall, och nerförs igen. Vandringsleden gör här en krok åt vänster som vi inte tycker är så bra. 10:29  (Tynningö 2019-08-01 14 km)

Vandringsled på Tynningö - vi brukar här gå rakt fram uppför backen, över en nerfallen tall, och nerförs igen. Vandringsleden gör här en krok åt vänster som vi inte tycker är så bra. 10:29 (Tynningö 2019-08-01 14 km)
Karta  (13 m.ö.h)