Idrottsplatsen på Tynningö - vandringleden går åt höger ungefär mitt på fotbollsplanen 10:19  (Tynningö 2019-08-01 14 km)

Idrottsplatsen på Tynningö - vandringleden går åt höger ungefär mitt på fotbollsplanen 10:19 (Tynningö 2019-08-01 14 km)
Karta  (29 m.ö.h)