Ängarna vid Hemviken på Tynningö 09:56  (Tynningö 2019-08-01 14 km)

Ängarna vid Hemviken på Tynningö 09:56 (Tynningö 2019-08-01 14 km)
Karta  (5 m.ö.h)