På hemväg 14:36  (Rundvandring i Flemingsbergsskogen 2017-09-27 12 km)

På hemväg 14:36 (Rundvandring i Flemingsbergsskogen 2017-09-27 12 km)
Karta  (86 m.ö.h)