Vindskyddet vid södra Lanan

Vindskyddet vid södra Lanan
Karta  (45 m.ö.h)