Värmdöleden väster om vägen mot Aspvik

Värmdöleden väster om vägen mot Aspvik
Karta  (19 m.ö.h)