Värmdöleden väster om vägen mot Aspvik

Värmdöleden väster om vägen mot Aspvik
Karta  (6 m.ö.h)