Fornstigen på Lovön - här en bit längs glest trafikerad landsväg

Fornstigen på Lovön - här en bit längs glest trafikerad landsväg
Karta  (14 m.ö.h)