Fornstigen går omväxlande genom kultiverad mark och skogsområden

Fornstigen går omväxlande genom kultiverad mark och skogsområden
Karta  (20 m.ö.h)