Raststugan vid Ängsjö, tillfälligtvis omgärdad av byggnadsställningar

Raststugan vid Ängsjö, tillfälligtvis omgärdad av byggnadsställningar