Hygge norr om Tärnan. Djupa hjulspår har förstört vandringsleden

Hygge norr om Tärnan. Djupa hjulspår har förstört vandringsleden