Från Tenntorp kan man i stället för att följa Sörmlandsleden gå mot Sandasjöns östra strand

Från Tenntorp kan man i stället för att följa Sörmlandsleden gå mot Sandasjöns östra strand