Träsket norr om Långsjön

Träsket norr om Långsjön