Vindskyddet vid Lanan sedd från andra stranden

Vindskyddet vid Lanan sedd från andra stranden