Bäverfällena vid Åvaån har nu röjts, och den gamla spången ersatts av en ny

Bäverfällena vid Åvaån har nu röjts, och den gamla spången ersatts av en ny