Vägen från stenbrottet, där den äntligen mynnar mot ängarna 12:48  (Västra Skolan - Huddinge 2016-05-18 21 km)

Vägen från stenbrottet, där den äntligen mynnar mot ängarna 12:48 (Västra Skolan - Huddinge 2016-05-18 21 km)
Karta  (54 m.ö.h)