Nyavverkat område nära stenbrott, med stenbrottet i bakgrunden 12:23  (Västra Skolan - Huddinge 2016-05-18 21 km)

Nyavverkat område nära stenbrott, med stenbrottet i bakgrunden 12:23 (Västra Skolan - Huddinge 2016-05-18 21 km)
Karta  (102 m.ö.h)