Vindskydd vid Fjäturen  (Täby Kyrkby (Ymervägen) - Mörby Centrum 2016-04-20 16 km)

Vindskydd vid Fjäturen (Täby Kyrkby (Ymervägen) - Mörby Centrum 2016-04-20 16 km)