Roslagsleden nära Ymervägens hållplats  (Täby Kyrkby (Ymervägen) - Mörby Centrum 2016-04-20 16 km)

Roslagsleden nära Ymervägens hållplats (Täby Kyrkby (Ymervägen) - Mörby Centrum 2016-04-20 16 km)