Efter passage av skogsområdet når man beteshagarna vid Näs

Efter passage av skogsområdet når man beteshagarna vid Näs