Från Hörningsnäs får man först gå någon kilometer längs en mycket glest trafikerad väg, delvis med naturreservat på vänstra sidan.

Från Hörningsnäs får man först gå någon kilometer längs en mycket glest trafikerad väg, delvis med naturreservat på vänstra sidan.