Där Sörmlandsleden viker av från vägen finns en skylt Skådarplats. Vi hade sett havsörn och en falk tidigare, men här såg vi bara denna flock med måsar.

Där Sörmlandsleden viker av från vägen finns en skylt Skådarplats. Vi hade sett havsörn och en falk tidigare, men här såg vi bara denna flock med måsar.