Leden från Malmsjön och söderut mot Ronna är mycket lättvandrad, och går sannolikt delvis på en gammal grusås  (Täljeleden 2016-03-30 24 km)

Leden från Malmsjön och söderut mot Ronna är mycket lättvandrad, och går sannolikt delvis på en gammal grusås (Täljeleden 2016-03-30 24 km)