Leden från Malmsjön och söderut mot Ronna är mycket lättvandrad, och går sannolikt delvis på en gammal grusås

Leden från Malmsjön och söderut mot Ronna är mycket lättvandrad, och går sannolikt delvis på en gammal grusås