Malmsjöns östra ände, där vi tog sen lunchpaus. Litet is låg kvar närmast stranden.  (Täljeleden 2016-03-30 24 km)

Malmsjöns östra ände, där vi tog sen lunchpaus. Litet is låg kvar närmast stranden. (Täljeleden 2016-03-30 24 km)