Malmsjöns östra ände, där vi tog sen lunchpaus. Litet is låg kvar närmast stranden.

Malmsjöns östra ände, där vi tog sen lunchpaus. Litet is låg kvar närmast stranden.