Bortanför naturreservatet är Täljeleden lättvandrad ända till slutpunkten vid Ronna  (Täljeleden 2016-03-30 24 km)

Bortanför naturreservatet är Täljeleden lättvandrad ända till slutpunkten vid Ronna (Täljeleden 2016-03-30 24 km)