Bortanför naturreservatet är Täljeleden lättvandrad ända till slutpunkten vid Ronna

Bortanför naturreservatet är Täljeleden lättvandrad ända till slutpunkten vid Ronna