Vandringsleden från Acksjöarna där den ansluter till Täljeleden. Härifrån och till efter Bårsjöns naturreservat är leden litet mer kuperad igen.  (Täljeleden 2016-03-30 24 km)

Vandringsleden från Acksjöarna där den ansluter till Täljeleden. Härifrån och till efter Bårsjöns naturreservat är leden litet mer kuperad igen. (Täljeleden 2016-03-30 24 km)