Efter passage av denna fornborg når man snart ett mycket lättvandrat avsnitt av Täljeleden  (Täljeleden 2016-03-30 24 km)

Efter passage av denna fornborg når man snart ett mycket lättvandrat avsnitt av Täljeleden (Täljeleden 2016-03-30 24 km)