Efter passage av denna fornborg når man snart ett mycket lättvandrat avsnitt av Täljeleden

Efter passage av denna fornborg når man snart ett mycket lättvandrat avsnitt av Täljeleden