Mot södra viken av Kvarnsjön finns en liten väg, och sedan bebyggelse vid stranden. En stig i skogen ovanför stranden gör att man kan ta sig förbi bebyggelsen.

Mot södra viken av Kvarnsjön finns en liten väg, och sedan bebyggelse vid stranden. En stig i skogen ovanför stranden gör att man kan ta sig förbi bebyggelsen.