Kvarnsjöns västra strand

Kvarnsjöns västra strand