Gård som tillhör MC-klubb, nära Ältasjön

Gård som tillhör MC-klubb, nära Ältasjön