Gamla byggnader vittnar om att det förr har funnits mer aktivitet i området

Gamla byggnader vittnar om att det förr har funnits mer aktivitet i området