Värmdöleden går här på ängsmark och snart längs en åkerkant

Värmdöleden går här på ängsmark och snart längs en åkerkant