Nedanför Höjden, vid gränsen till Tyresta nationalpark

Nedanför Höjden, vid gränsen till Tyresta nationalpark