Hällmarker sydväst om Lerhaga

Hällmarker sydväst om Lerhaga