Bäversjön söder om Kvarnsjön (Gladö Kvarn)

Bäversjön söder om Kvarnsjön (Gladö Kvarn)