Alviks strand - vandringens start  (Alviks Strand-Kärsön 2015-09-29 13 km)

Alviks strand - vandringens start (Alviks Strand-Kärsön 2015-09-29 13 km)