Alviks strand - vandringens start

Alviks strand - vandringens start