Värmdöleden där den når villaområdet vid Saltarö  (Ålstäket - Saltarö 2015-09-03 17 km)

Värmdöleden där den når villaområdet vid Saltarö (Ålstäket - Saltarö 2015-09-03 17 km)