Värmdöleden mellan Sågen och Saltarö  (Ålstäket - Saltarö 2015-09-03 17 km)

Värmdöleden mellan Sågen och Saltarö (Ålstäket - Saltarö 2015-09-03 17 km)