Värmdöleden viker av norrut längs grusväg en liten bit bortanför Sågen  (Ålstäket - Saltarö 2015-09-03 17 km)

Värmdöleden viker av norrut längs grusväg en liten bit bortanför Sågen (Ålstäket - Saltarö 2015-09-03 17 km)