Värmdöleden vid Korsmosjön  (Ålstäket - Saltarö 2015-09-03 17 km)

Värmdöleden vid Korsmosjön (Ålstäket - Saltarö 2015-09-03 17 km)