Brygga och bänk vid Korsmosjöns västra del  (Ålstäket - Saltarö 2015-09-03 17 km)

Brygga och bänk vid Korsmosjöns västra del (Ålstäket - Saltarö 2015-09-03 17 km)