Ängsområde på Värmdöleden strax väster om Korsmosjön  (Ålstäket - Saltarö 2015-09-03 17 km)

Ängsområde på Värmdöleden strax väster om Korsmosjön (Ålstäket - Saltarö 2015-09-03 17 km)