Värmdöleden når vägen mot Stavsnäs, och löper där en bit på cykelbanan  (Ålstäket - Saltarö 2015-09-03 17 km)

Värmdöleden når vägen mot Stavsnäs, och löper där en bit på cykelbanan (Ålstäket - Saltarö 2015-09-03 17 km)