Gräsområde med bord vid Värmdöledens västra del  (Ålstäket - Saltarö 2015-09-03 17 km)

Gräsområde med bord vid Värmdöledens västra del (Ålstäket - Saltarö 2015-09-03 17 km)