Värmdöleden passerar en skola  (Ålstäket - Saltarö 2015-09-03 17 km)

Värmdöleden passerar en skola (Ålstäket - Saltarö 2015-09-03 17 km)